Adab Membaca Al-Quran yang Meninggikan

Adab Membaca Al-Quran

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berisikan petunjuk dan pedoman nyata bagi umat manusia. Ketika hendak membacanya, ada semacam peraturan yang harus kita penuhi. Peraturan ini kemudian dikenal dengan adab membaca Al-Quran.

Al-Quran merupakan kitab yang suci. Maka dari itu, tidak sembarang orang boleh memegang apalagi membacanya. Paling tidak, kita harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Membaca Al-Quran tak jauh berbeda dengan ibadah shalat fardhu. Membaca Al-Quran merupakan cara lain bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah dzat yang maha agung.

Sebagaimana berkomunikasi dan berbincang dengan sesama manusia, tentu ada peraturan dan sopan santun yang harus kita jaga. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Sungguh Al-Quran adalah kitab yang suci, dan kita tidak boleh mempelakukannya sesuka hati. Ada peraturan tertentu yang perlu kita perhatikan, dan peraturan ini yang kemudian disebut sebagai adab membaca Al-Quran.

Adab Membaca Al-Quran yang Harus Kita Amalkan

Ada banyak buku dan risalah yang menyebutkan dan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Imam An Nawawi dalam kitab At-Tibyan Fii Adaabi Hamalatil Quran. Beliau menyebutkan adab ketika membaca Al-Quran adalah sebagai berikut :

1.      Ikhlas Karena Allah SWT

Mungkin Anda sudah familiar dengan sebuah hadits Rasulullah SAW, “Segala sesuatu tergantung pada niat”.

Ketika kita memiliki niat ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan pahala sebagai imbalannya. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Adab pertama yang harus kita perhatikan adalah perasaan ikhlas dan niat beribadah hanya untuk Allah SWT.

2.      Bersuci

Setelah berniat dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, adab baca Al-Quran selanjutnya adalah suci dan menjaga kebersihan diri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Al-Quran merupakan kitab yang suci, dan tidak semua orang boleh memegang dan membacanya.

Orang-orang yang sedang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran. Termasuk wanita yang sedang haid dan juga nifas. Ketika hendak membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan kebersihan diri. Bersuci terlebih dahulu dengan berwudhu ataupun mandi.

Setelah tubuh suci dari segala hadas, kita juga perlu memperhatikan tempat untuk membaca Al-Quran. Tempat haruslah bersih dan suci pula. Bahkan lebih utama apabila membaca Al-Quran dalam masjid.

3.      Duduk Tenang Menghadap Kiblat

Adab membaca Al-Quran selanjutnya adalah duduk tenang dan menghadap kiblat sama halnya dengan kita melaksanakan shalat.

4.      Memulai Bacaan dengan Taawudz dan Basmalah

Ketika hendak membaca Al-Quran, ingatlah untuk selalu mengawalinya dengan bacaan taawudz, dan basmalah. Bacaan taawudz memiliki makna permohonan kepada Allah atas godaan setan, sehingga kita bisa lebih khusyu dan tenang ketika membaca Al-Quran. Karena memang Allah memberikan perintah supaya kita khusyu ketika membaca dan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran.

“Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya..” (QS. Shaad : 29)

5.      Menghadirkan Rasa Takut Kepada Allah SWT

Al-Quran merupakan kitab yang berisikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Ketika kita membacanya dengan khusyu dan mendalami makna setiap ayatnya, rasa takutlah yang akan muncul. Hadirnya rasa takut ketika sedang membaca Al-Quran merupakan sifat hamba-hamba Allah yang salih.

6.      Membaca Al-Quran dengan Tartil

Adab membaca Al-Quran selanjutnya adalah membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu surat yang artinya, “… dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil (perlahan-lahan).” (QS. Muzamil : 4)

Maksud dari membaca dengan tartil supaya kita bisa khusyu dan dapat memaknai setiap bacaannya.

Sungguh Al-Quran merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah dan tidak ada satupun makhluk yang dapat membuat sesuatu yang menyerupai dengan Al-Quran. Kitab yang suci ini, sudah seharusnya kita perlakukan dengan suci pula, yakni dengan mengamalkan adab membaca Al-Quran tadi.

Selain beberapa adab yang sudah disebutkan, masih ada beberapa sunnah ketika membaca Al-Quran. Tapi setidaknya, itulah adab membaca Al-Quran paling penting dan harus kita perhatikan. Semoga dengan ini, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang cinta dengan Al-Quran.

Yuk pelajari adab-adab yang lain di Quranlite.id

 

Gallery for Adab Membaca Al-Quran yang Meninggikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *